EGAS PROFESYONEL APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ
TEKLİF İSTE 0506 388 81 43
İŞ SÜRESİ TÜZÜĞÜ
Madde 1 – İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar,bu tüzükte gösterilmiştir.

İş süresi

Madde 2 – İş süresi,işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir.İş kanunun 62.Maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de iş süresinden sayılır.Aynı kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise,iş süresinden sayılmaz.

Haftalık ve günlük iş süresi

Madde 4 – Genel bakımda,iş süresi haftada en çok 45 saattir.

Günlük iş süresi:

a) Haftanın 6 iş gününde çalışılan iş yerlerinde 7,5 saati,

b) Cumartesi günleride tatil edilmek suretiyle haftada 5 iş günü çalışılan iş yerlerinde 9 saati,

c) Cumartesi günü kısmen tatil edilen iş yerlerinde,Cumartesi günü çalışılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra,kalanın beşe bölünmesiyle bulunacak süreyi,geçemez.

Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerde çalıştırılmasında;

a) İş kanunu’nun 36 ve 37 nci,10/9/1960 günlü ve 79 sayılı kanunun 6 ıncı maddeleri

b) İş kanunu’nun 35,66 ve 72 nci maddesine dayanılarak çıkarılan tüzükler.
EGAS PROFESYONEL APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ
YAPICI İŞ MERKEZİ B BLOK NO:102 SELÇUKLU KONYA ( TEKLİF İSTE 0506 388 81 43 )
egasprofesyonel@gmail.com
0332 353 63 45     0507 537 20 44
Bu web sitesi ve içeriği YONETIMCELL tarafından sağlanmaktadır.